Постани члан Групе грађана "Др Драган Милић"

Придружи нам се у борби за праведнији, бољи и лепши Ниш!

  Др Драган Милић

  Проф. др Драган Милић, рођен је 12.8.1965. у Лесковцу. Основну и средњу школу завршио је у Прокупљу као ученик генерације.

  Медицински факултет у Нишу дипломирао је са просечном оценом 9,91. Има укупно завршене 3 специјализације и то из: опште хирургије, васкуларне хирургије и кардиохирургије и има звања општег хирурга, васкуларног хирурга и кардиохирурга. Општу хирургију завршио је у Нишу а васкуларну хирургију и кардиохирургију на медицинском факултету у Београду.

  Магистрирао је 2001. године а докторирао 2005. на медицинском факултету у Нишу. Изабран је у звање ванредног професора на медицинском факултету у Нишу 2019. године.

  Проф. Др Драган Милић налази се у радном односу у КЦ Ниш од 1998. године. Од 2001. ради на одељењу васкуларне хирургије Клинике за општу хирургију КЦ Ниш у звању општи хирург. Након завршетка субспецијализације из васкуларне хирургије распоређен је на место лекара субспецијалисте васкуларне хирургије у Клиници за општу хирургију КЦ Ниш. Након формирања Клинике за васкуларну хирургију бива постављен на место начелника одељења за флебологију а потом и на место помоћника директора Клинике за васкуларну хирургију КЦ Ниш 2008. и 2010.

  Након отварања Клинике за кардиоваскуларну и трансплантациону хирургију КЦ Ниш 24.11.2014. бива постављен за њеног првог директора. Након реструктурирања КЦ Ниш и формирања Клинике за кардиохирургију КЦ Ниш бива постављен за њеног првог директора 1.7.2017.

  Проф. Др Драган Милић имао је многобројна стручна и научна усавршавања у иностранству и то у САД и Енглеској.